Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad concerned do češtiny

concerned = týkal se (2. p.); týkající se (2. p.); zaujatý; starostlivý; příslušný; zainteresovaný; dotyčný; interesovaný; zúčastněný; odpovědný za
be concerned = týkat se; být znepokojen; být zapleten; být v sázce; podílet se; účastnit se; mít zájem;
deeply concerned = hluboce znepokojený; hluboko zaujatý;
individual concerned = dotyčná osoba; příslušná osoba; dotyčný jednotlivec; je srozuměn;

Příklady překladu slova "concerned" z webu:

They concerned mining prices.  Všechno se týkalo cen těžby.
The pistol concerned them.  Báli se pistole.
Do not be concerned about that.  S tím si nedělejte starosti.
So what are you concerned about?  Takže z čeho si děláš starosti?
Alvito watched him, even more concerned now.  Alvito ho pozoroval a zase mu přibylo starostí.
I could imagine that it was concerned over our sudden disappearance.  Bylo mi jasné, že ho zaskočilo naše náhlé zmizení.
Battery condition was, perhaps, the item that concerned him most.  Nejvíc starostí mu dělal stav baterií.
A night breeze touched her brow like a concerned hand.  Noční vánek pohladil její obočí jako laskavá ruka.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorconcerned with   concerning   concert   concert pitch   concerto   concession   concluded   conclusion