Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad concerned with do češtiny

concerned with = odpovědný za; starostlivý o; týkající se (2. p.)
be concerned with = zabývat se (7. p.); týkat se (2. p.); podílet se na; mít zájem na;

Příklady překladu slova "concerned with" z webu:

We're concerned with those things.  My se zajímáme o tyhle věci.
I am concerned with the reputation of my bank.  Jde o reputaci naší banky.
I was too concerned with getting to the house.  Sou­středil jsem se jen na to, abych se vrátil domů.
If you want, we're concerned with systems.  Nebo jinak, zajímáme se o systémy.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorconcerning   concert   concert pitch   concerto   concession   concluded   conclusion   conclusions