Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad concern do češtiny

concern = týkat se (2. p.); zájem; koncern; znepokojení; jít o (4. p.); záležitost; věc; účast; podíl (akciový); starost; podnik; firma; zájmová společnost; znepokojení kvůli rostoucím cenám; obchod; dotýkat se (2. p.); vztah; zajímat (koho); nadělení; zaujetí
business concern = obchodní podnik; podnik;
going concern = prosperující podnik; zavedený podnik; dobře fungující podnik;
paying concern = výnosný podnik; výnosný; prosperující podnik; be of concern = znepokojovat;

Příklady překladu slova "concern" z webu:

His concern deepened.  Jeho soucit se prohloubil.
It didn't concern you!  To se tě netýkalo!
Why should that concern me?  Proč by mě to mělo zajímat?
You need have no concern over them.  Nestarejte se o ně.
There are reasons that don't concern you.  Tedy nic, co by se týkalo vás osobně.
That is a matter of small concern to me, he said.  To je mně, koneckonců, celkem jedno.
I am sure that it does not concern either you or me.  Jsem si jistý, že se to nás dvou vůbec netýká.
And where else they may be is no concern of ours.  A kde jinde jsou, to nás nemusí zajímat.
He saw in her face the genuineness of her concern for him.  Viděl jí na očích, že o něj má doopravdy starost.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorconcerned   concerned with   concerning   concert   concert pitch   concerto   concession   concluded