Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad concept do češtiny

concept = koncept; pojetí; návrh (koncept); pojem (log.); představa (obecná); koncepce; způsob; systém; provedení; koncepční; myšlenka; názor; koncepce pojem; koncepční vozidlo
design concept = koncepce konstrukce; konstrukční koncepce;
general concept = obecný pojem; obecná představa;
specific concept = druhový pojem; specifický pojem;
strategic concept = strategický záměr; strategická koncepce;

Příklady překladu slova "concept" z webu:

Where concept does not exist.  Kde neexistuje představa...
Clark's operational concept was an elegantly simple one.  Clarkova operační koncepce byla elegantně prostá.
Timesharing was a concept he understood.  Znal princip sdílení času počítače.
It was a brilliant concept no doubt of that.  Plán to byl bezpochyby výtečný.
The pure elegance of the concept was stunning.  Elegance tohoto konceptu byla senzační.
He raised a bony finger to illustrate the concept of one.  Vztyčil kostnatý prst, aby tu duši zdůraznil.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorconception   concern   concerned   concerned with   concerning   concert   concert pitch   concerto