Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad concentrator do češtiny

concentrator = koncentrátor; úpravna (rudy); soustřeďovač; zahušťovač (kapalin); sdružovač; koncentrátorový; rozdružovač; zahušťovák; soustředit
speech concentrator = hovorový koncentrátor; telefonní koncentrátor;
subscriber concentrator = koncentrátor účastnických vedení; účastnický koncentrátor; subscriber line concentrator = koncentrátor (účastnických vedení);
concept   conception   concern   concerned   concerned with   concerning   concert   concert pitch