Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad conceived do češtiny

conceived = koncipovaný; pojatý; chápající
badly conceived = nesprávně pochopený; nesprávně pojatý;

Příklady překladu slova "conceived" z webu:

I conceived out of instinct and not out of obedience.  Počala jsem ho z instinktu, nikoli z poslušnosti.
Once she conceived but she miscarried.  Jednou počala, ale potratila.
You knew that a child would be conceived here.  Věděl jsi přece, že tu bude počato dítě.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorconcentration   concentrator   concept   conception   concern   concerned   concerned with   concerning