Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad conceited; conceive; concentrate do češtiny


conceited = ješitný, nafoukaný, marnivý, arogantní, hrdý, nadutý, nafouklý, primadonský, fouňovský, povýšenecký

conceive = otěhotnět, pochopit, domnívat se, počít, zplodit, představit si, koncipovat (též text), vymyslit, vytvořit, formulovat (text), mít za to, myslit

concentrate = soustředit, soustředit se, koncentrovat se, koncentrovat, zhušťovat, zahušťovat, koncentrovaný, svést (soustředit), kondenzovat, upnout, obohacovat, obohacená ruda


Next: concentrating; concentre; concentricity    coverture; covet; covey; cow