Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad concatenate; concatenation; conceal; concealed do češtiny


concatenate = sčlánkovat, svazovat, slučovat, spojovat, řetězit, spojit, sčlánkovaný, zřetězený

concatenation = zřetězení, spojení (vzájemné, okolností), slučování, spojování, konkatenace, sčlánkování, kaskádové zapojení, slučování v určitém pořadí, zřetězovací, řetězení, nepřetržitá řada

conceal = skrýt, zatajit, zamlčet, utajit, zastírat, tajit, zamaskovat, ukrýt se, zakrývat, zamlčovat, maskovat, kašírovat (4. p.)


Next: concealment; concede; conceit    courageous; courier; courteous; courtliness