Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad computer system do češtiny

computer system = počítačový systém; systém zpracování dat; výpočetní technika
process computer system = počítačový systém procesu; počítačový systém pro řízení výroby; procesní počítačový systém;

Příklady překladu slova "computer system" z webu:

The whole computer system's gone bugshit.  Zbláznil se nám celý počítačový systém.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorconcave   conceived   concentration   concentrator   concept   conception   concern   concerned