Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad computation; compute; computed; computer-aided do češtiny


computation = počet, výpočet, rozpočet, přibližný odhad, počítací proces, výpočetní, vypočítání, výpočetní postup, početní postup, výpočty, kalkulace

compute = počítat, kalkulovat, pracovat s počítačem, vykalkulovat, zúčtovat, odhadnout, myslit, vypočíst, výpočet, vypočitávat, počítat, vypočitat

computed = vypočtený, vypočítaný, vypočítavý, vypočitaný, počítaný


Next: computerize; computing; con; conation    countervail; counterweight; counterwork