Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad compulsion do češtiny

compulsion = nátlak; nutkání; přinucení; donucení; nucení; nucenost; z donucení; tlak; tlak okolností; puzení; donucovací
legal compulsion = právní nátlak; právní donucení;
computer   computer system   concave   conceived   concentration   concentrator   concept   conception