Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad compromise do češtiny

compromise = kompromis; kompromisní; udělat kompromis; kompromitovat (4. p.); slevit; dohoda; smír; urovnat spor kompromisem; urovnání; urovnat spor; ustoupit; dělat ústupky; udělat ústupky; uzavřít kompromis; vydat v nebezpečí; ohrozit; ohrožení; zadávat si
offer of compromise = nabídka vyrovnání; come to a compromise = dospět ke kompromisu;
offer of a compromise = nabídka vyrovnání;

Příklady překladu slova "compromise" z webu:

We must compromise as to the heating of the tent.  Co se týká vytápění stanu, musíme to řešit kompromisem.
I feared to compromise her.  Obával jsem se, že ji zkompromituji.
The nature of the union does not compromise the pressure loop.  Charakter spoje neohrožuje tlakový okruh.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorcompulsion   computer   computer system   concave   conceived   concentration   concentrator   concept