Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad comprehensiveness; compressed; compressing do češtiny


comprehensiveness = obsáhlost, zhuštěnost, nahuštěnost, krátkost, chápavost, komplexnost, detailnost, úplnost, rozsáhlost

compressed = zhuštěný, komprimovaný, redukovaný, zabalený, úzký, sleželý, smáčknutý, stisknutý, zapakovaný, slisovaný, zestručněný

compressing = stlačující, zhušťovací, stlačování, stlačovací, lisování, slisování


Next: compressive; comprise; compulsive; compulsory    countermarch; countermine; counterpart