Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad comprehend; comprehension; comprehensive do češtiny


comprehend = pochopit, obsahovat, zahrnout, obsáhnout, zahrnovat, porozumět, pochytit, uvědomit si (4. p.), rozumět

comprehension = chápání, pochopení, obsáhlost, hutnost, obsah (pojmu, log.), zahrnutí, začlenění, rozsah, dosah, šíře, pochopitelnost, porozumění

comprehensive = úplný, vyčerpávající, zahrnující, obsáhlý, zevrubný, hutný, chápavý, obsažný, vnímavý, přístupný všem, jednotný (škola), všem přístupný


Next: comprehensiveness; compressed; compressing    counterfeiter; counterfoil; countermand