Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad compose; composed; composer; composing do češtiny


compose = složit (dílo), tvořit, komponovat (hud.), uklidnit, utišit, skládat se (pasivum), sepsat, vytvořit, zhudebnit, sázet (typograficky), urovnat, uspořádat

composed = složil (zkomponoval), klidný, vyrovnaný, soustředěný, pokojný, rozvážný, bezstarostný, soustředný

composer = komponista (hud.), spisovatel, tvůrce, uklidňovatel, sazeč, urovnavatel, sdružovací program, spojovací program, sázecí stroj, skladatelský, hudební skladatel, sestavovač


Next: composite; compost; composure; compounding    counteractive; counterattack; counterbalance