Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad component do češtiny

component = komponenta; komponent; součást; komponentní; dílčí; jednotlivý; součástka; tvořící součást; prvek; člen; dílec; konstrukční část; organická součást; stavební částice; stavební prvek; konstrukční prvek; součinitel; částečný; složkový; hustota součástek
active component = činná složka (proudu); aktivní složka; činný proud;
auto component = automobilový díl; díl pro automobil;
automobile component = automobilový díl; díl pro automobil;
basic component = hlavní součást; základní součástka;

Příklady překladu slova "component" z webu:

The component molecules go together quite easily.  Molekulární komponenty se spojují poměrně snadno.
And these component molecules combine to form your final assembler?  A když se tyhle molekuly spojí, vznikne váš konečný asembler?
This is a small but vital component of the communication system.  Je to malá, ale zato životně důležitá složka komunikačního systému.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorcomponents   composition   compound   compress   compression   compression ring   compression travel   compressor