Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad compliments do češtiny

compliments = komplimenty; poručení; pozdrav; lichotky; lichocení; pozdrav (3. p., komu)
present one's compliments = vyřídit poroučení;

Příklady překladu slova "compliments" z webu:

Compliments like this he could easily forego.  Takovýchhle komplimentů může být klidně ušetřen.
My compliments on your concise summation.  Skláním se před tvou výstižnou stručností.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorcomponent   components   composition   compound   compress   compression   compression ring   compression travel