Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad complication; complicity; compliment do češtiny


complication = spletitost, složitost, zkomplikování, komplikování, ztížení, zápletka, znesnadnění, průvodní znak nemoci, druhotný projev

complicity = spoluvina, spoluúčast, účast, komplikovanost, spolupachatelství, komplicita, přeženectví

compliment = dělat poklony (3. p.), poklona, pocta, čest, přání, blahopřání, přát, blahopřát, poctít, chválit, pochválit, poručení


Next: complimentary; comply; complying; comport    countdown; counter-attack; counter-die