Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad compliant; complicate; complicated do češtiny


compliant = svolný, ochotný, měkký, servilní, povolný, poddajný, ústupný, kompatibilní

complicate = zaplést, splést, komplikovat se, pomíchat, sestavený, komplikovaný, složený, zkomplikovat, znesnadnit, zkomplikovat se

complicated = složitý, spletitý, zamotaný, komplikovat, spletený, komplikovaně


Next: complication; complicity; compliment    cottony; couching; counselling; counsellor