Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad compliance do češtiny

compliance = vyhovění; souhlas; shoda; dodržení; svolení; splnění; harmonie; poddajnost; povolnost; ochota; průhyb; povolení; spolupráce; pružnost; servilnost; kompliance; lineární poddajnost; poddajnost

Příklady překladu slova "compliance" z webu:

Not for compliance.  Ani pro záchranu samotného života.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorcompliments   component   components   composition   compound   compress   compression   compression ring