Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad complexity do češtiny

complexity = složitost; komplikovanost; spletitost; obtížnost; komplexnost; vyhovění
system complexity = komplexnost systému; složitost systému;

Příklady překladu slova "complexity" z webu:

It doesn't record the complexity of groups interacting.  Nepozná se na něm složi­tost skupinové interakce.
Oh, go and calibrate the complexity resonator, will you?  Běž a přeměř hodnoty rezonátoru složitosti, ano?
The mind must exist on a certain plane of complexity first.  Základním předpokladem je určitá úroveň složitějšího myšlení.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorcompliance   compliments   component   components   composition   compound   compress   compression