Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad complex do češtiny

complex = komplex; komplexní; komplikovaný; složený; souhrn; celek; složitý; spletitý; syndrom; sada; soubor; tvořit komplex; úplný; obtížný; souhrnný; mnohodílný; složitá buňka
chelate complex = chelátový komplex; chelát;
exchange complex = půdní komplex; komplex půdní;
fundamental complex = základní komplex; autochton;
more complex = složitější; komplexnější; komplikovanější;
signal complex = informační obsah (signálu);

Příklady překladu slova "complex" z webu:

Complex plans were being considered and evaluated;  Byl zvažován a posuzován celý soubor plánů.
Because complex animals can evolve their behavior rapidly.  Protože složitá zvířata si vzory chování osvojují rychle.
The more complex piping required a full fifty minutes to check.  Kontrola složitějšího systému trubek si vyžádala plných padesát minut.
There were many complex problems to be solved.  Bylo třeba vyřešit mnoho složitých problémů.
It was far too complex and he put it away.  Bylo to příliš složité, a tak svitek odložil.
It was a sturdy and complex monument to his powers of determination.  Byl to po všech stránkách důstojný památník jeho pevné vůle.
The cab searched through the sprawling complex and found number 480E.  Taxík se proplétal rozlehlým sídliš­těm a našel číslo 480E.
Was it possible to cover such a complex operation?  Bylo možné utajit tak složitou operaci?
There was a couch, and a mass of complex equipment.  Bylo tam lůžko a jakýsi veliký přístroj.
Smoke was pouring out from behind one of the complex radio panels.  Dým se valil zpoza jednoho z rádiových panelů.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorcomplexity   compliance   compliments   component   components   composition   compound   compress