Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad completing; completion; complexion; compliancy do češtiny


completing = dokončovací, dodělávající, dohotovující, dokončující, doplňující, kompletování, doplnění, dovršení, dohotovení, kompletace, dokončování

completion = doplnění, ukončení, dokončování, dovršení, konec, vyplnění, dohotovení, splnění, podepsání, uskutečnění, kompletace, uzavření

complexion = pokožka, aspekt, letora, dispozice, vzhled, vzezření, charakter, barva pleti, ráz, povaha, orientace, způsob myšlení


Next: compliant; complicate; complicated    cosy; cot; cote; cottager