Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad complaint do češtiny

complaint = stížnost; nářek; potíže; nevolnost; choroba; churavost; nemoc; stesk (pacienta); reklamace; potíž; trestní oznámení; neduh; zalamentování; postesknutí; právnická žaloba; kniha stížností reklamací
chief complaint = hlavní choroba; hlavní potíže;
cross complaint = vzájemná žaloba; křížová žaloba;
handle complaint = vyřídit stížnost; vyřídit reklamaci;
heart complaint = srdeční choroba; srdeční vada; srdeční slabost; nemocné srdce; reklamovat;

Příklady překladu slova "complaint" z webu:

His one complaint was that the man had died too swiftly.  Vadila mu jen jediná věc, totiž že vévoda zemřel příliš rychle.
Someone with a complaint against a landlord.  Dál se setkáš s někým, kdo si bude stěžovat na domácího.
Finge was afraid the complaint might go further.  Finge se obává, že by si mohl stěžovat i na vyšších místech.
It is a very easy complaint to imitate.  Tahle choroba se dá imitovat velice snadno.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorcomplaints   complement   completely   complex   complexity   compliance   compliments   component