Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad compilation do češtiny

compilation = sestavení; kompilace; sbírání; kompilování; složení; shromažďování; sbírka; snůška; kompilační; snesení; shrnutí; zkompilování; nakládání; překlad; kompilační
data compilation = shromažďování dat; kompilace dat;
dependent compilation = závislá kompilace; závislý překlad;
compiler   complaint   complaints   complement   completely   complex   complexity   compliance