Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad competitor; compile; compiling; complacency do češtiny


competitor = soupeř, účastník soutěže, uchazeč, soutěžící, účastník konkurzu, závodník, spoluuchazeč, kandidát, účastník, konkurenční vozidlo, soutěžitel, účastník závodu

compile = sestavit, složit, nahromadit, nashromáždit, sebrat, shrnout, skórovat (sport.), shromáždit (statistické údaje), sestavit index, zpracovat, vytvářet, překládat

compiling = kompilující, přeprogramování, překlad, kompilace, orientace podle mapy, kompenzování, kompilační


Next: complain; complaisance; complaisant    corrugated; corrugation; corruptibility