Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad competence; competent; competitive do češtiny


competence = schopnost, způsobilost, pravomoc, příslušnost, dostatečné prostředky, spokojený život (v dostatku), kompetence, kvalifikace, kvalifikovanost, povolanost, finanční možnosti, duševní způsobilost

competent = schopný, oprávněný, vhodný, kvalifikovaný, způsobilý, příslušný, postačující, dostatečný, zručný, přiměřený, dovedný, osvědčený


Next: competitor; compile; compiling; complacency    corrodible; corroding; corrosive; corrugate