Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad compelling do češtiny

compelling = závažný; přesvědčivý; nepřekonatelný; neúprosný; podmanivý; působivý; zajímavý; tvrdý; donucující; neodolatelný; pádný; neodolatený (touha); neodolatelná touha
more compelling = přitažlivější; atraktivnější;

Příklady překladu slova "compelling" z webu:

There are compelling reasons to imagine they do.  Existují dostatečné důvody pro to, abychom se tak domnívali.
Not without a compelling reason.  Ne bez dostatečného důvodu.
There are no other compelling suspects.  Jiní vážní podezřelí nejsou.
And if you had no more compelling use for your time.  A jestli nevíte, jak lépe naložit se svým časem.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorcompensation   compensator   compete   competency   competition   compilation   compiler   complaint