Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad compelled do češtiny

compelled = přinutil; nucený; přinucen; donucený; dohnán; přinucený; závažný
I am compelled = jsem nucen;

Příklady překladu slova "compelled" z webu:

Karl felt compelled to try.  Karl se musel alespoň pokusit.
His clear eyes compelled truth.  Jeho průzračným očím se nedalo lhát.
A kind of lassitude compelled him to play this game.  K této hře jej dohnal zvláštní pocit apatie.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorcompelling   compensation   compensator   compete   competency   competition   compilation   compiler