Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad compartment do češtiny

compartment = oddělení; kupé (žel.); úsek; část; přihrádka; vodotěsný úsek; vodotěsný prostor; vodotěsná komora (lodi); zátyň (horn.); příhrada; oddíl pro cestující; interiér; vnitřek vozidla; požární úsek; kompartment; škatulkovat; klasifikovat; přehrada; komůrka
baggage compartment = zavazadlový oddíl; zavazadlový prostor;
crew compartment = kabina osádky; prostor pro posádku;
driver's compartment = prostor pro řidiče; místo řidiče;
freezer compartment = mrazicí přihrádka; mrazicí oddíl (chladničky);

Příklady překladu slova "compartment" z webu:

Each compartment had its own electrically powered pump.  Každé oddělení mělo své elektricky ovládané čerpadlo.
The other compartment seemed empty.  Druhý chlívek vypadal prázdný.
White had the compartment cleared.  White dal místnost vyklidit.
He checked the passenger compartment next.  Hned nato nahlédl dovnitř.
Just enough to contaminate this compartment by a tiny amount.  To docela stačí ke kontaminaci našeho úseku malým množstvím.
Mae was rummaging in the utility compartment between the seats.  Mae se štrachala v přihrádce mezi sedadly.
Give me a way to a safe compartment for them.  Zařiďte mi průchod do bezpečných boxů pro tato zvířata.
He could hear water splashing into the next compartment forward.  Slyšel, jak do sousedního oddělení vpředu šplíchá voda.
There was no light at his end of the compartment — another edge.  Na téhle straně místnosti nebylo žádné světlo - další výhoda.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorcompass   compasses   compatibility   compellable   compelled   compelling   compensation   compensator