Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad comparison do češtiny

comparison = srovnání; porovnání; stupňování (jaz.); srovnávání; přirovnání; příměr; porovnávání; srovnávací (porovnávací); porovnávací; přirovnávání; komparace; srovnávací lampa
company comparison = srovnávání společností; podnikové srovnání;
cost comparison = porovnávání nákladů; srovnávání nákladů; porovnání nákladů; srovnání nákladů; cenové srovnávání; cenové srovnání;
data comparison = porovnávání dat; porovnání údajů;

Příklady překladu slova "comparison" z webu:

The comparison was, of course, ridiculous;  Srovnání to ovšem bylo směšné:
And the comparison was not completely ludicrous:  Srovnání nebylo nijak absurdní;
But they pale in comparison to capital murder.  Ale ve srovnání s vraždou nejsou nic.
You have my signature for comparison of course.  Samozřejmě máte tu pro srovnání můj podpis.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorcompartment   compass   compasses   compatibility   compellable   compelled   compelling   compensation