Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad comparing; compassionate; compatible; compeer do češtiny


comparing = srovnávající, porovnávání, srovnání, kolacionování rukopisu, porovnávací

compassionate = litovat, mít soucit s, útrpný, udělovaný z milosti, mít soucit, milosrdný, měkkosrdcatý

compatible = slučitelný, schopný volného křížení, zaměnitelný, smísitelný, snášenlivý

compeer = člověk roven (komu), druh, společník, rovný, roven (komu), kamarád


Next: compel; compendium; compensate; compensating    corroborate; corroborating; corroboration