Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad compared to do češtiny

compared to = ve srovnání s (7. p.); oproti; ve srovnání s
when compared to = ve srovnání s (7. p.); proti (2. p.);

Příklady překladu slova "compared to" z webu:

Compared to a god?  Proč se s ním obtěžuješ?
He knew nothing compared to them.  Ve srovnání s nimi neví nic.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorcomparison   compartment   compass   compasses   compatibility   compellable   compelled   compelling