Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad compare do češtiny

compare = srovnávat (4. p.); srovnat (4. p.); porovnat (4. p.); přirovnat (4. p.); srovnávat se; srovnej (rozkaz); porovnávat; stupňovat (jaz.); přirovnávat; rovnat se; být srovnatelný; vyrovnat se; srovnání; porovnatelnost; srovnatelnost; přirovnání; porovnání
beyond compare = nesrovnatelný; nevyrovnatelný; nesrovnatelně; nevyrovnatelně;
past compare = nesrovnatelný; nevyrovnatelný; nesrovnatelně; nevyrovnatelně;
without compare = nesrovnatelný; nevyrovnatelný; nesrovnatelně; nevyrovnatelně;

Příklady překladu slova "compare" z webu:

Compare the torrent and the glacier.  Je to jako s horskou bystřinou a ledovcem.
We can compare notes afterwards, and each will supplement the other.  Později můžeme své poznatky porovnat a vzájemně doplnit.
They need to share and compare their reactions.  Musí sdílet a porovnávat svoje reakce.
That's good, but law school doesn't compare with this.  To je dobře, ale fakulta se s tímhle nedá srovnat.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorcompared   compared to   comparison   compartment   compass   compasses   compatibility   compellable