Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad company do češtiny

company = společnost; návštěva; provázet; firma; podnik; hosté; skupina; shromáždění; akciová společnost (za jménem); firemní; setnina; posádka; cech; společník; být druhem; společně žít; doprovod; soubor; společenství; družina; parta; mužstvo; podnikový; rota
affiliated company = filiálka (podniku); odbočka (podniku); filiálkový podnik; přidružená společnost; sesterská společnost; přidružená pobočka; sesterská pobočka; dceřiná společnost; afilace; sesterská firma;
associate company = společnost; plynárna;

Příklady překladu slova "company" z webu:

Company was waiting.  Už na něho čekali.
The company doesn't know yet.  Firma o tom ještě neví.
And your company is?  A jméno vaší firmy?
Were you in company with anyone?  Byl jste ve společnosti někoho?
Say again, more than company strength.  Opakuji, víc než rota.
So there'll be plenty of company for you.  Budeš mít rozhodne velkou společnost.
He had walked the land in company with mri.  Prošel tím krajem v doprovodu mri.
In there, you were using an insurance company poop sheet.  Poctivý ná­zor, to mě podrž?
The sides were bare, with no markings or company logo.  Boky měla prázdné, bez znaků nebo firemních nápisů.
The morning was still pale when they saw a company approaching.  Jitro bylo ještě bledé, když uviděli blížící se oddíl mužů.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorcomparator   compare   compared   compared to   comparison   compartment   compass   compasses