Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad companion do češtiny

companion = společník; druh; společnice; kamarád; kompaňon (lid.); spolucestující; souputník; protějšek; druhý (o věci z páru); průvodce (kniha); rytíř; doprovázet; provázet; sdružovat se; soudruh; družka; doprovodný druh; nadpalubní kajuta; přítelkyně; vedlejší
boon companion = veselý společník; dobrý společník;
stable companion = stájový druh; spolužák;
travel companion = spolucestující osoby; spolucestující;

Příklady překladu slova "companion" z webu:

My companion bowed.  Můj přítel se uklonil.
His sole companion was the painting that had so filthied his hands.  Jeho jediným společníkem byl obraz, který mu tak zaneřádil ruce.
Gentle threw his companion a quizzical look.  Jemný vrhl na své společníky tázavý pohled.
The lad, then, had a companion in his flight.  Chlapec měl tudíž při svém útěku společníka.
Meanwhile, you'd best see to your companion out there.  Zatím uděláš nejlíp, když se postaráš tamhle o toho svého kamaráda.
The man handed the axe to a companion and strolled forward.  Muž předal sekeru svému společníkovi a vykročil dopředu.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorcompany   comparator   compare   compared   compared to   comparison   compartment   compass