Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad compactness; companionship; comparative do češtiny


compactness = kompaktnost, masivnost, skloubenost, semknutost, hutnost (přen.), jadrnost (slohu), hustota, celistvost, masívnost, stěsnanost, sevřenost, konciznost

companionship = přátelství, přátelský vztah, společenství, kamarádství, spolek, společenský styk

comparative = poměrný, porovnávací, komparativní, druhý stupeň (jaz.), komparativ (jaz.), stupňovaný, přirovnávací, relativní, komparační


Next: comparing; compassionate; compatible; compeer    corrective; corrector; correlate; correspond