Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad compaction do češtiny

compaction = stávat se kompaktním; stlačení; zhutňování; lisování; zhuštění dat; kompaktnost; stlačování; zhušťování; zhuštění; zhutňování hornin; zhutnění; zhutňovaní; hutnění; injektáž
dynamic compaction = vibrační hutnění; vibrování;
companion   company   comparator   compare   compared   compared to   comparison   compartment