Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad commuter; compact; compactibility; compacting do češtiny


commuter = dojíždějící, majitel traťové jízdenky, dojíždějící pracovník, přespolní, proměnitel, vyměnitel, kolektor, komutátor

compact = kompaktní, kompakt (foťák), dohoda, malé autíčko, hustý, složený, pevný, pudřenka, hutný (sloh), skloubený, podsaditý, masivní

compactibility = kompaktnost, zhutnitelnost, slisovatelnost, hutnost, schopnost zhutňování, slisovatelnost prášku


Next: compactness; companionship; comparative    corpse; corpulence; corpulent; corral