Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad community do češtiny

community = společenství; komunita; společenský; obec; veřejnost; shoda; totožnost; nápadná podobnost; společenský celek; stát; společnost; společné vlastnictví; společenský styk; společný; pospolitost; populace; majetkové společenství manželů; společenstvo
urban community = městská oblast (obvod); městská komunita;

Příklady překladu slova "community" z webu:

His small community of revolutionaries was the entire world.  Jeho malé společenství revolucionářů bylo pro něho celým světem.
Twelve years ago your community didn't exist.  Před dvanácti lety vaše obec neexistovala.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorcommutation   compacter   compaction   companion   company   comparator   compare   compared