Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad communications do češtiny

communications = komunikační; sdělovací technika; sdělovací prostředky; spojová technika; spojový; spojení; komunikační středisko
confidential communications = důvěrná sdělení; důvěrná komunikace; lines of communications = spojovací komunikace;

Příklady překladu slova "communications" z webu:

Russian communications systems?  Ruské komunikační systémy?
To her communications people:  A ke svým spojařům:
There was a communications van there.  Tam stál radiovůz.
There was also a communications problem.  Byly tu však také problémy s domluvou.
Why couldn't they use the communications network?  Proč nemohli použít komunikační sítě?
Hunter relayed the order to the communications room.  Hunter rozkaz předal do spojovací centrály.
There should have been a channel of communications for that.  Pro takové případy by tady měl být komunikační kanál.
The cabin was fitted as if it were a communications center.  Kabina byla zařízena jako informační středisko.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorcommunity   commutation   compacter   compaction   companion   company   comparator   compare