Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad communication do češtiny

communication = komunikace; komunikační; sdělování; sdělení; spojení; styk; kontakt; přenášení; převod; zpráva; hlášení; dorozumívání (udržování spojení); dopravní cesta; přenesení; spoje; hromadné sdělovací prostředky; sdělovací; spoj; spojovací; přípis; dorozumění
auditive communication = hlasová komunikace; sluchová komunikace;
computer-computer communication = spojení mezi počítači; přenos informací mezi počítači;
data communication = dálkový přenos; datová komunikace; sdělování dat; datové spojení;

Příklady překladu slova "communication" z webu:

Communication was established.  Kontakt byl navázán.
The communication screen lighted.  Komunikační obrazovka zazářila.
His last communication was bizarre.  Jeho poslední hlášení bylo prapodivné.
What about voice communication during the critical period?  Jak to vypadá se záznamem, hovorů v kritické době?
We have the voice communication at the back of the file.  Záznam rozhovorů je připojen vzadu.
This is a small but vital component of the communication system.  Je to malá, ale zato životně důležitá složka komunikačního systému.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorcommunications   community   commutation   compacter   compaction   companion   company   comparator