Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad commune; communicate; communicating do češtiny


commune = společenství, obec, rozmlouvat (důvěrně), lid, styk, dorozumění, být v důvěrném styku, hovořit, samosprávné město, samosprávná obec, splynout (duše), komunový

communicate = sdělit, oznámit, dorozumívat se, navázat kontakt, přenášet (nemoc), být ve styku, spojit se, souviset, přenést, psát si, vstoupit ve styk, být spojen


Next: communicator; communion; commutability    corky; cormorant; corn; cornerstone