Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad commontion; commonwealth; commotion; communal do češtiny


commontion = stálý pohyb, zmatek (politický), zmatky, nepokoje, nepořádky, vzpoura, povstání

commonwealth = republika, stát, zájmové společenství, zájmy, obecné blaho, federální stát, svobodný stát, spolkový stát, Australský svaz, spolková říše

commotion = násilný třes, vzbouření, zmítání, otřes (med., psychicky), bouře, nepokoj, zmatek (polit.), rozrušení (psychicky), povstání, pozdvižení, zmatky, vzpoura


Next: commune; communicate; communicating    coring; cork; corking; corkscrew