Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad commons do češtiny

commons = občanstvo; měšťané; občina; obecní pozemek; rozumný
short commons = nedostatečné stravování; chudá strava;

Příklady překladu slova "commons" z webu:

Commonsense told him:  Zdravý rozum ho uklidňoval.
But this commonsense knowledge proved extremely difficult to program.  Ukázalo se ale, že tahle všední znalost se krajně obtížně programuje.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorcommunication   communications   community   commutation   compacter   compaction   companion   company