Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad commonplace do češtiny

commonplace = samozřejmost; všední věc; otřepaná fráze; běžný jev; klišé; všední; nezajímavý; samozřejmá pravda; otřepaná pravda; běžný zjev; samozřejmý; otřepaný; banální; běžný; citát; vypisovat si citáty; mluvit ve frázích; každodenní; všední pravda; všednost
become commonplace = stát se běžným; zevšednět;

Příklady překladu slova "commonplace" z webu:

A very commonplace little murder, said he.  Velice banální vraždička, řekl.
It was a commonplace conjunction:  Bylo jimi úplně běžné spojení:
That is a rather commonplace début .  To je dost otřepaný debut.
This evening she is merely a commonplace mediocre actress.  Dnes je to jen obyčejná podprůměrná herečka.
As a rule, people who act lead the most commonplace lives.  Lidé, kteří hrají v divadle, vedou zpravidla náramně všední život.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorcommons   communication   communications   community   commutation   compacter   compaction   companion