Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad common denominator do češtiny

common denominator = společný jmenovatel (mat. i přeneseně); společný jmenovatel (mat. i přen.); obvyklá nemoc
least common denominator = nejmenší společný jmenovatel (mat.); nejmenší společný jmenovatel;

Příklady překladu slova "common denominator" z webu:

The common denominator with most of these stories?  Jaký je společný jme­novatel všech těchto pňíběhů?

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorcommon knowledge   commonly   commonplace   commons   communication   communications   community   commutation