Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad commodity do češtiny

commodity = zboží; druh zboží; výrobek; produkt; tovar; komodita; předmět spotřeby; zemědělské plodiny; artikl; spotřební zboží; zbožní; předmět potřeby; mezinárodní dohoda
spot commodity = pohotové zboží na místě; zboží s krátkou dodací lhůtou;
staple commodity = běžně skladované zboží; skladné zboží;

Příklady překladu slova "commodity" z webu:

It's an overrated commodity, you know that.  To je hodně přeceněné zboží, vždyť to víš.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorcommon   common denominator   common knowledge   commonly   commonplace   commons   communication   communications