Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad committee do češtiny

committee = výbor; komise; výborový; komitét; opatrovník; poručník (zast.); kurátor; kolegium; komité; pověřenec; grémium; výborová schůze
advisory committee = dozorčí rada; poradní komise; poradní výbor;
audit committee = revizní výbor; revizní komise;
executive committee = výkonný výbor; výkonný orgán;
joint committee = smíšený výbor; společný výbor; meziresortní komise; zvláštní;

Příklady překladu slova "committee" z webu:

A committee of welcome?  Uvítací výbor?
How the committee works is our business.  Jak výbor pracuje, to je naše věc a ne tvoje.
He had a committee for that.  Na to měl výbory.
I was on this committee for many years.  Byl jsem jeho členem řadu let.
I thought it was a committee report.  Domníval jsem se, že je to zpráva výboru.
I've polled all the other members of the committee except you.  Kromě tebe už jsem mluvil se všemi členy výboru.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorcommodities   commodity   common   common denominator   common knowledge   commonly   commonplace   commons