Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad committed; commonalty; commoner; commonness do češtiny


committed = spáchaný, oddaný, zavázaný, angažovaný, nadšený, propojený

commonalty = většina, jádro, gros, společenství, obecný klid

commoner = student, plebejec, občan, ne šlechtic, obyčejnější, prostý člověk

commonness = obyčejnost, všednost, nevzdělanost, nevychovanost, nekultivovanost, obhroublost, nevybíravost, sprostota, vulgárnost, plebejství


Next: commontion; commonwealth; commotion; communal    cordiality; cordless; corduroy; core